kontantuppropet.nu

På den här domänen levde hösten 2012 till våren 2018 Sveriges, under några år, största upprop till skydd för kontanterna

År 2009 inledde svenska banker i kartell en gemensam attack mot kontantväsendet.

Tre år senare, 2012, hade problemen detta orsakat blivit så påtagliga att ett upprop lanserades: kontantuppropet.nu.

Uppropet hade de två omedelbara effekter. Den första var att Vänsterpartiet i riksdagen krävde interpellation till den dåvarande finansmarknadsministern: Peter Norman från moderaterna.

Frågan som ställdes: Vad tänker regeringen göra åt det privata bankväsendets krig mot kontantväsendet?

Normans svar var att regeringen inte hade för avsikt att göra någonting.

Den andra effekten var att vi blev inbjudna till SVT Gomorron Sverige för att debattera kontanternas framtid.

Debatten blev aldrig av. Motparten, Finansförbundet (bankanställdas fackförbund) sjukskrev sig och lade samtidigt ned sin propagandasajt kontantfritt.nu.

Inte heller socialdemokraterna vill rädda kontanterna.

Under de kommande år växte kontantuppropet och blev Sveriges största, med över sex tusen underskrifter.

Uppropet finns sedan 2014 som ett kapitel i boken Demokrati till Döds - Sveriges väg in i den globala diktaturen.

Distributören: 257 kr

Distributören: 247 kr

År 2016 hade problemen med kontantlösheten blivit så omfattande att Pensionärernas Riksorganisation, PRO, skapade ett upprop bland sina medlemmar. På kort tid samlade PRO in närmare 140 tusen underskrifter som krävde kontanternas bevarande.

Underskrifterna överlämnades på en lastpall till den röd-gröna regeringens finansmarknadsminister: Per Bolund (mp).

Hur mycket är 140 tusen svenskar?

Det är mer än antalet medlemar i Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och F! tillsammans.

Det är mer än medlemmarna i Alliansens partier, sammanräknade.

Detta spelar ingen roll.

Bankerna skall ha bort kontanterna och politikerna ger dem utrymmet att genomföra detta, genom total passivitet illa maskerad av dimridåer av ord.

Varför?

Huvudskälet till att kontantuppropet startades är inte för att kontanter är praktiskt att ha när de elektroniska betalsystem brakar samman, vilket sker med ojämna mellanrum, utan för att kontanter är en garant för mänskliga rättigheter.

I den digitala ekonomin är du som kund ständigt beroende av din banks goda vilja att låta dig genomföra ett köp. Banken vet också all om dina inköp, eftersom allt registreras i ditt namn på ditt bankkonto.

Säg att din bank ändrar något i sin service som gör att du vill stänga ditt konto i banken.

Hur byter man bank i ett kontantlöst samhälle?

Hur lämnar banksystemet helt?

Hur tar jag ut mina pengar om det inte finns kontanter?

Den kontantlösa framtiden är värre än så.

I en kontantlös värld måste alla människor utan undantag ha ett konto i en bank. Banker har redan börjat stänga konton för personer vars politiska uppfattning man inte gillar. Det har skett i Sverige liksom i andra länder i Europa.

När kontanterna varit borta ett tag kommer en ny typ av bankkort att införas: mikrochippet. Ett chip som inplanteras under huden på kontoinnehavarna.

Banken har nu inte bara fullständig insyn i hela ditt liv, inklusive var du vid varje tillfälle befinner dig.

Mikrochippet fungerar också åt andra hållet: det manipulerar hur du mår och tänker.

Några artiklar

Rädda kontanterna i dag - i morgon är det försent

Kontakt: info[at]kontantuppropet[dot]nu

© blueshift 2012-2018

Creeper MediaCreeper