Uppropet

Nu tillbaka!
Uppropet för kontanternas skydd!

SKYDDA KONTANTVÄSENDET I GRUNDLAGEN

En motkraft måste nu skapas mot den utomdemokratiska kampanj som f n drivs av bl a privatägda banker för syftet att fasa ut kontanterna ur samhället. Det kontantlösa samhället innebär privata finansaktörers totala övervaknings- och kontrollmöjligheter av alla medborgare – en fantastisk inskränkning i människors privatliv, friheter och rättigheter.

Det kontantlösa samhället skulle mycket snabbt också leda till oöverstigliga problem för samhällsgrupper beroende av kontanter för sin överlevnad (t ex människor med bankskulder och äldre ovana vid teknik).

Ett kontantlöst samhälle utgör också ett stort problem ur ett nationellt försörjnings- och säkerhetsperspektiv (något som försök med kontantlösa dagar på olika orter i landet påvisat).

Vad göra om tekniken av olika skäl inte fungerar?

Alternativet i dag är att betala med kontanter (det var så de kriser som uppstod under testdagar på orter i Sverige under 2011 löstes).

Alternativet i ett kontantlöst samhälle är att låta familjer svälta.

Är detta regeringens och de privatägda bankväsendets plan?

DET MÅSTE I GRUNDLAGEN VARA STRAFFBART FÖR BANKER, FÖRETAGARE OCH ANDRA ATT VÄGRA HANTERA KONTANTER VID BETALNING OCH KREDITERING AV VAROR OCH TJÄNSTER.

Högaktningsfullt

Kontantuppropet

SKYDDA KONTANTVÄSENDET I GRUNDLAGEN

En motkraft måste nu skapas mot den utomdemokratiska kampanj som f n drivs av bl a privatägda banker för syftet att fasa ut kontanterna ur samhället. Det kontantlösa samhället innebär privata finansaktörers totala övervaknings- och kontrollmöjligheter av alla medborgare - en fantastisk inskränkning i människors privatliv, friheter och rättigheter.

Det kontantlösa samhället skulle mycket snabbt också leda till oöverstigliga problem för samhällsgrupper beroende av kontanter för sin överlevnad (t ex människor med bankskulder och äldre ovana vid teknik).

Ett kontantlöst samhälle utgör också ett stort problem ur ett nationellt försörjnings- och säkerhetsperspektiv (något som försök med kontantlösa dagar på olika orter i landet påvisat).

Vad göra om tekniken av olika skäl inte fungerar?

Alternativet i dag är att betala med kontanter (det var så de kriser som uppstod under testdagar på orter i Sverige under 2011 löstes).

Alternativet i ett kontanlöst samhälle är att låta familjer svälta.

Är detta regeringens och de privatägda bankväsendets plan?

DET MÅSTE I GRUNDLAGEN VARA STRAFFBART FÖR BANKER, FÖRETAGARE OCH ANDRA ATT VÄGRA HANTERA KONTANTER VID BETALNING OCH KREDITERING AV VAROR OCH TJÄNSTER.

Högaktningsfullt

[your signature]

6,426 signatures

Share this with your friends:

   

 

Latest Signatures
6,426 Monica S. Aug 19, 2017
6,425 Rickard D. Aug 16, 2017
6,424 Fredrik J. Aug 15, 2017
6,423 Håkan D. Aug 14, 2017
6,422 Tomas B. Aug 13, 2017
6,421 Michelle L. Aug 13, 2017
6,420 Lise-Lotte L. Aug 13, 2017
6,419 Fredrik S. Aug 13, 2017
6,418 Torsten E. Aug 13, 2017
6,417 Jeanette J. Aug 12, 2017
6,416 Bengt S. Aug 12, 2017
6,415 Peter H. Aug 12, 2017
6,414 Jonathan S. Aug 12, 2017
6,413 Kristina L. Aug 12, 2017
6,412 Jen G. Aug 12, 2017
6,411 Björn L. Aug 12, 2017
6,410 Elisabet N. Aug 12, 2017
6,409 Lina O. Aug 12, 2017
6,408 Gustaf S. Aug 12, 2017
6,407 Anna P. Aug 12, 2017
6,406 Inger M. Aug 11, 2017
6,405 Elisabet H. Aug 11, 2017
6,404 Eva H. Aug 11, 2017
6,403 Mathias N. Aug 11, 2017
6,402 Karl-Fredrik H. Aug 11, 2017
6,401 Robert W. Aug 11, 2017
6,400 Hampus A. Aug 11, 2017
6,399 Mikael . Aug 11, 2017
6,398 Jan N. Aug 11, 2017
6,397 Oscar B. Aug 11, 2017
6,396 Henrik F. Aug 11, 2017
6,395 Anna A. Aug 11, 2017
6,394 Einar J. Aug 11, 2017
6,393 Sam J. Aug 11, 2017
6,392 Andreas E. Aug 11, 2017
6,391 Anders B. Aug 11, 2017
6,390 Karl M. Aug 11, 2017
6,389 Helge D. Aug 11, 2017
6,388 Daniel F. Aug 11, 2017
6,387 Mikael J. Aug 11, 2017
6,386 Per-Åke H. Aug 11, 2017
6,385 Tommie . Aug 11, 2017
6,384 Malin J. Aug 11, 2017
6,383 Ulrika H. Aug 11, 2017
6,382 Charlet R. Aug 11, 2017
6,381 Bengt B. Aug 11, 2017
6,380 Stefan H. Aug 11, 2017
6,379 Anders L. Aug 11, 2017
6,378 Marie-Louise . Aug 11, 2017
6,377 Lillen H. Aug 10, 2017