Uppropet

Nu tillbaka!
Uppropet för kontanternas skydd!

SKYDDA KONTANTVÄSENDET I GRUNDLAGEN

En motkraft måste nu skapas mot den utomdemokratiska kampanj som f n drivs av bl a privatägda banker för syftet att fasa ut kontanterna ur samhället. Det kontantlösa samhället innebär privata finansaktörers totala övervaknings- och kontrollmöjligheter av alla medborgare – en fantastisk inskränkning i människors privatliv, friheter och rättigheter.

Det kontantlösa samhället skulle mycket snabbt också leda till oöverstigliga problem för samhällsgrupper beroende av kontanter för sin överlevnad (t ex människor med bankskulder och äldre ovana vid teknik).

Ett kontantlöst samhälle utgör också ett stort problem ur ett nationellt försörjnings- och säkerhetsperspektiv (något som försök med kontantlösa dagar på olika orter i landet påvisat).

Vad göra om tekniken av olika skäl inte fungerar?

Alternativet i dag är att betala med kontanter (det var så de kriser som uppstod under testdagar på orter i Sverige under 2011 löstes).

Alternativet i ett kontantlöst samhälle är att låta familjer svälta.

Är detta regeringens och de privatägda bankväsendets plan?

DET MÅSTE I GRUNDLAGEN VARA STRAFFBART FÖR BANKER, FÖRETAGARE OCH ANDRA ATT VÄGRA HANTERA KONTANTER VID BETALNING OCH KREDITERING AV VAROR OCH TJÄNSTER.

Högaktningsfullt

Kontantuppropet

SKYDDA KONTANTVÄSENDET I GRUNDLAGEN

En motkraft måste nu skapas mot den utomdemokratiska kampanj som f n drivs av bl a privatägda banker för syftet att fasa ut kontanterna ur samhället. Det kontantlösa samhället innebär privata finansaktörers totala övervaknings- och kontrollmöjligheter av alla medborgare - en fantastisk inskränkning i människors privatliv, friheter och rättigheter.

Det kontantlösa samhället skulle mycket snabbt också leda till oöverstigliga problem för samhällsgrupper beroende av kontanter för sin överlevnad (t ex människor med bankskulder och äldre ovana vid teknik).

Ett kontantlöst samhälle utgör också ett stort problem ur ett nationellt försörjnings- och säkerhetsperspektiv (något som försök med kontantlösa dagar på olika orter i landet påvisat).

Vad göra om tekniken av olika skäl inte fungerar?

Alternativet i dag är att betala med kontanter (det var så de kriser som uppstod under testdagar på orter i Sverige under 2011 löstes).

Alternativet i ett kontanlöst samhälle är att låta familjer svälta.

Är detta regeringens och de privatägda bankväsendets plan?

DET MÅSTE I GRUNDLAGEN VARA STRAFFBART FÖR BANKER, FÖRETAGARE OCH ANDRA ATT VÄGRA HANTERA KONTANTER VID BETALNING OCH KREDITERING AV VAROR OCH TJÄNSTER.

Högaktningsfullt

[signature]

6,326 signatures

Share this with your friends:

   

 

Latest Signatures
6,326nitya s.Jun 25, 2017
6,325Franc L.Jun 12, 2017
6,324bo a.Jun 07, 2017
6,323Martin S.Jun 07, 2017
6,322Håkan K.Jun 06, 2017
6,321Ingrid M.Jun 06, 2017
6,320Marianne B.Jun 05, 2017
6,319Bernhard E.Jun 04, 2017
6,318Stig J.Jun 04, 2017
6,317Birgitta A.Jun 04, 2017
6,316Omar N.Jun 04, 2017
6,315Gösta B.Jun 04, 2017
6,314Gert B.Jun 04, 2017
6,313Lars R.Jun 04, 2017
6,312Hans B.Jun 04, 2017
6,311Anders M.Jun 03, 2017
6,310Lasse H.Jun 03, 2017
6,309Lennart B.Jun 03, 2017
6,308Rune N.Jun 03, 2017
6,307Camilla N.Jun 03, 2017
6,306EM B.May 30, 2017
6,305Erik M.May 25, 2017
6,304Kristian T.May 17, 2017
6,303elin R.May 16, 2017
6,302Daniel P.May 16, 2017
6,301Stefan B.May 16, 2017
6,300Ylva L.May 15, 2017
6,299Jonathan A.May 15, 2017
6,298Erik K.May 15, 2017
6,297jan h.May 15, 2017
6,296Robin F.May 15, 2017
6,295Rebecca A.May 15, 2017
6,294tomas .May 15, 2017
6,293Roger O.May 15, 2017
6,292Amir R.May 14, 2017
6,291Jakob I.May 14, 2017
6,290Johan K.May 14, 2017
6,289Johan F.May 14, 2017
6,288Linda F.May 14, 2017
6,287erik n.May 14, 2017
6,286Oscar P.May 14, 2017
6,285Kristina K.May 09, 2017
6,284Kerstin J.May 09, 2017
6,283Tommy L.May 08, 2017
6,282Samuel U.May 07, 2017
6,281Bo A.May 04, 2017
6,280R F.May 03, 2017
6,279Sune J.May 03, 2017
6,278Michael G.May 03, 2017
6,277Richard L.May 03, 2017