Uppropet

Nu tillbaka!
Uppropet för kontanternas skydd!

SKYDDA KONTANTVÄSENDET I GRUNDLAGEN

En motkraft måste nu skapas mot den utomdemokratiska kampanj som f n drivs av bl a privatägda banker för syftet att fasa ut kontanterna ur samhället. Det kontantlösa samhället innebär privata finansaktörers totala övervaknings- och kontrollmöjligheter av alla medborgare – en fantastisk inskränkning i människors privatliv, friheter och rättigheter.

Det kontantlösa samhället skulle mycket snabbt också leda till oöverstigliga problem för samhällsgrupper beroende av kontanter för sin överlevnad (t ex människor med bankskulder och äldre ovana vid teknik).

Ett kontantlöst samhälle utgör också ett stort problem ur ett nationellt försörjnings- och säkerhetsperspektiv (något som försök med kontantlösa dagar på olika orter i landet påvisat).

Vad göra om tekniken av olika skäl inte fungerar?

Alternativet i dag är att betala med kontanter (det var så de kriser som uppstod under testdagar på orter i Sverige under 2011 löstes).

Alternativet i ett kontantlöst samhälle är att låta familjer svälta.

Är detta regeringens och de privatägda bankväsendets plan?

DET MÅSTE I GRUNDLAGEN VARA STRAFFBART FÖR BANKER, FÖRETAGARE OCH ANDRA ATT VÄGRA HANTERA KONTANTER VID BETALNING OCH KREDITERING AV VAROR OCH TJÄNSTER.

Högaktningsfullt

Kontantuppropet

SKYDDA KONTANTVÄSENDET I GRUNDLAGEN

En motkraft måste nu skapas mot den utomdemokratiska kampanj som f n drivs av bl a privatägda banker för syftet att fasa ut kontanterna ur samhället. Det kontantlösa samhället innebär privata finansaktörers totala övervaknings- och kontrollmöjligheter av alla medborgare - en fantastisk inskränkning i människors privatliv, friheter och rättigheter.

Det kontantlösa samhället skulle mycket snabbt också leda till oöverstigliga problem för samhällsgrupper beroende av kontanter för sin överlevnad (t ex människor med bankskulder och äldre ovana vid teknik).

Ett kontantlöst samhälle utgör också ett stort problem ur ett nationellt försörjnings- och säkerhetsperspektiv (något som försök med kontantlösa dagar på olika orter i landet påvisat).

Vad göra om tekniken av olika skäl inte fungerar?

Alternativet i dag är att betala med kontanter (det var så de kriser som uppstod under testdagar på orter i Sverige under 2011 löstes).

Alternativet i ett kontanlöst samhälle är att låta familjer svälta.

Är detta regeringens och de privatägda bankväsendets plan?

DET MÅSTE I GRUNDLAGEN VARA STRAFFBART FÖR BANKER, FÖRETAGARE OCH ANDRA ATT VÄGRA HANTERA KONTANTER VID BETALNING OCH KREDITERING AV VAROR OCH TJÄNSTER.

Högaktningsfullt

[your signature]

6,486 signatures

Share this with your friends:

   

 

Latest Signatures
6,486 Jane B. Feb 23, 2018
6,485 Micke E. Feb 22, 2018
6,484 Kristina B. Feb 20, 2018
6,483 Kerstin S. Feb 19, 2018
6,482 Renee . Feb 19, 2018
6,481 Ann-Katrin J. Feb 19, 2018
6,480 Kjell K. Feb 18, 2018
6,479 Craig D. Feb 18, 2018
6,478 Jimmy H. Feb 13, 2018
6,477 Gunnar O. Feb 08, 2018
6,476 Beatrice W. Jan 26, 2018
6,475 Lennart L. Jan 15, 2018
6,474 Mats W. Jan 15, 2018
6,473 Markus P. Jan 15, 2018
6,472 Liba O. Jan 15, 2018
6,471 Peter S. Jan 14, 2018
6,470 Marie M. Jan 14, 2018
6,469 Anders E. Jan 14, 2018
6,468 Lars O. Jan 14, 2018
6,467 Wilhelm H. Jan 14, 2018
6,466 Nina H. Jan 14, 2018
6,465 Madelaine L. Jan 14, 2018
6,464 Yngve A. Jan 14, 2018
6,463 Johan E. Jan 14, 2018
6,462 Peeo P. Jan 10, 2018
6,461 Eva H. Jan 09, 2018
6,460 Per A. Jan 08, 2018
6,459 Rolf D. Jan 07, 2018
6,458 Doris S. Jan 06, 2018
6,457 Per S. Jan 05, 2018
6,456 Ingvar N. Jan 01, 2018
6,455 Marica T. Dec 18, 2017
6,454 Peter H. Dec 17, 2017
6,453 Lennart G. Dec 10, 2017
6,452 Nina S. Nov 27, 2017
6,451 Anna A. Nov 23, 2017
6,450 Anders F. Nov 16, 2017
6,449 Marika G. Nov 14, 2017
6,448 Iggo F. Nov 13, 2017
6,447 Peter G. Nov 13, 2017
6,446 Åke D. Nov 13, 2017
6,445 Felicia K. Nov 11, 2017
6,444 Ulla . Nov 11, 2017
6,443 Vera R. Nov 10, 2017
6,442 Ursula G. Oct 14, 2017
6,441 Alexander E. Oct 14, 2017
6,440 Josef L. Oct 11, 2017
6,439 Martin W. Oct 11, 2017
6,438 Kent C. Oct 11, 2017
6,437 Henrik E. Oct 11, 2017