Uppropet

Nu tillbaka!
Uppropet för kontanternas skydd!

SKYDDA KONTANTVÄSENDET I GRUNDLAGEN

En motkraft måste nu skapas mot den utomdemokratiska kampanj som f n drivs av bl a privatägda banker för syftet att fasa ut kontanterna ur samhället. Det kontantlösa samhället innebär privata finansaktörers totala övervaknings- och kontrollmöjligheter av alla medborgare – en fantastisk inskränkning i människors privatliv, friheter och rättigheter.

Det kontantlösa samhället skulle mycket snabbt också leda till oöverstigliga problem för samhällsgrupper beroende av kontanter för sin överlevnad (t ex människor med bankskulder och äldre ovana vid teknik).

Ett kontantlöst samhälle utgör också ett stort problem ur ett nationellt försörjnings- och säkerhetsperspektiv (något som försök med kontantlösa dagar på olika orter i landet påvisat).

Vad göra om tekniken av olika skäl inte fungerar?

Alternativet i dag är att betala med kontanter (det var så de kriser som uppstod under testdagar på orter i Sverige under 2011 löstes).

Alternativet i ett kontantlöst samhälle är att låta familjer svälta.

Är detta regeringens och de privatägda bankväsendets plan?

DET MÅSTE I GRUNDLAGEN VARA STRAFFBART FÖR BANKER, FÖRETAGARE OCH ANDRA ATT VÄGRA HANTERA KONTANTER VID BETALNING OCH KREDITERING AV VAROR OCH TJÄNSTER.

Högaktningsfullt

Kontantuppropet

SKYDDA KONTANTVÄSENDET I GRUNDLAGEN

En motkraft måste nu skapas mot den utomdemokratiska kampanj som f n drivs av bl a privatägda banker för syftet att fasa ut kontanterna ur samhället. Det kontantlösa samhället innebär privata finansaktörers totala övervaknings- och kontrollmöjligheter av alla medborgare - en fantastisk inskränkning i människors privatliv, friheter och rättigheter.

Det kontantlösa samhället skulle mycket snabbt också leda till oöverstigliga problem för samhällsgrupper beroende av kontanter för sin överlevnad (t ex människor med bankskulder och äldre ovana vid teknik).

Ett kontantlöst samhälle utgör också ett stort problem ur ett nationellt försörjnings- och säkerhetsperspektiv (något som försök med kontantlösa dagar på olika orter i landet påvisat).

Vad göra om tekniken av olika skäl inte fungerar?

Alternativet i dag är att betala med kontanter (det var så de kriser som uppstod under testdagar på orter i Sverige under 2011 löstes).

Alternativet i ett kontanlöst samhälle är att låta familjer svälta.

Är detta regeringens och de privatägda bankväsendets plan?

DET MÅSTE I GRUNDLAGEN VARA STRAFFBART FÖR BANKER, FÖRETAGARE OCH ANDRA ATT VÄGRA HANTERA KONTANTER VID BETALNING OCH KREDITERING AV VAROR OCH TJÄNSTER.

Högaktningsfullt

[your signature]

6,455 signatures

Share this with your friends:

   

 

Latest Signatures
6,455 Marica T. Dec 18, 2017
6,454 Peter H. Dec 17, 2017
6,453 Lennart G. Dec 10, 2017
6,452 Nina S. Nov 27, 2017
6,451 Anna A. Nov 23, 2017
6,450 Anders F. Nov 16, 2017
6,449 Marika G. Nov 14, 2017
6,448 Iggo F. Nov 13, 2017
6,447 Peter G. Nov 13, 2017
6,446 Åke D. Nov 13, 2017
6,445 Felicia K. Nov 11, 2017
6,444 Ulla . Nov 11, 2017
6,443 Vera R. Nov 10, 2017
6,442 Ursula G. Oct 14, 2017
6,441 Alexander E. Oct 14, 2017
6,440 Josef L. Oct 11, 2017
6,439 Martin W. Oct 11, 2017
6,438 Kent C. Oct 11, 2017
6,437 Henrik E. Oct 11, 2017
6,436 Sophia E. Oct 11, 2017
6,435 Ann-Marie . Sep 27, 2017
6,434 Denis B. Sep 20, 2017
6,433 Britt Marie V. Sep 15, 2017
6,432 Eva L. Sep 08, 2017
6,431 Toni O. Aug 26, 2017
6,430 Linda F. Aug 23, 2017
6,429 Bengt J. Aug 21, 2017
6,428 Tommy F. Aug 21, 2017
6,427 Magnus O. Aug 21, 2017
6,426 Monica S. Aug 19, 2017
6,425 Rickard D. Aug 16, 2017
6,424 Fredrik J. Aug 15, 2017
6,423 Håkan D. Aug 14, 2017
6,422 Tomas B. Aug 13, 2017
6,421 Michelle L. Aug 13, 2017
6,420 Lise-Lotte L. Aug 13, 2017
6,419 Fredrik S. Aug 13, 2017
6,418 Torsten E. Aug 13, 2017
6,417 Jeanette J. Aug 12, 2017
6,416 Bengt S. Aug 12, 2017
6,415 Peter H. Aug 12, 2017
6,414 Jonathan S. Aug 12, 2017
6,413 Kristina L. Aug 12, 2017
6,412 Jen G. Aug 12, 2017
6,411 Björn L. Aug 12, 2017
6,410 Elisabet N. Aug 12, 2017
6,409 Lina O. Aug 12, 2017
6,408 Gustaf S. Aug 12, 2017
6,407 Anna P. Aug 12, 2017
6,406 Inger M. Aug 11, 2017