Uppropet

Nu tillbaka!
Uppropet för kontanternas skydd!

SKYDDA KONTANTVÄSENDET I GRUNDLAGEN

En motkraft måste nu skapas mot den utomdemokratiska kampanj som f n drivs av bl a privatägda banker för syftet att fasa ut kontanterna ur samhället. Det kontantlösa samhället innebär privata finansaktörers totala övervaknings- och kontrollmöjligheter av alla medborgare – en fantastisk inskränkning i människors privatliv, friheter och rättigheter.

Det kontantlösa samhället skulle mycket snabbt också leda till oöverstigliga problem för samhällsgrupper beroende av kontanter för sin överlevnad (t ex människor med bankskulder och äldre ovana vid teknik).

Ett kontantlöst samhälle utgör också ett stort problem ur ett nationellt försörjnings- och säkerhetsperspektiv (något som försök med kontantlösa dagar på olika orter i landet påvisat).

Vad göra om tekniken av olika skäl inte fungerar?

Alternativet i dag är att betala med kontanter (det var så de kriser som uppstod under testdagar på orter i Sverige under 2011 löstes).

Alternativet i ett kontantlöst samhälle är att låta familjer svälta.

Är detta regeringens och de privatägda bankväsendets plan?

DET MÅSTE I GRUNDLAGEN VARA STRAFFBART FÖR BANKER, FÖRETAGARE OCH ANDRA ATT VÄGRA HANTERA KONTANTER VID BETALNING OCH KREDITERING AV VAROR OCH TJÄNSTER.

Högaktningsfullt

Kontantuppropet

SKYDDA KONTANTVÄSENDET I GRUNDLAGEN

En motkraft måste nu skapas mot den utomdemokratiska kampanj som f n drivs av bl a privatägda banker för syftet att fasa ut kontanterna ur samhället. Det kontantlösa samhället innebär privata finansaktörers totala övervaknings- och kontrollmöjligheter av alla medborgare - en fantastisk inskränkning i människors privatliv, friheter och rättigheter.

Det kontantlösa samhället skulle mycket snabbt också leda till oöverstigliga problem för samhällsgrupper beroende av kontanter för sin överlevnad (t ex människor med bankskulder och äldre ovana vid teknik).

Ett kontantlöst samhälle utgör också ett stort problem ur ett nationellt försörjnings- och säkerhetsperspektiv (något som försök med kontantlösa dagar på olika orter i landet påvisat).

Vad göra om tekniken av olika skäl inte fungerar?

Alternativet i dag är att betala med kontanter (det var så de kriser som uppstod under testdagar på orter i Sverige under 2011 löstes).

Alternativet i ett kontanlöst samhälle är att låta familjer svälta.

Är detta regeringens och de privatägda bankväsendets plan?

DET MÅSTE I GRUNDLAGEN VARA STRAFFBART FÖR BANKER, FÖRETAGARE OCH ANDRA ATT VÄGRA HANTERA KONTANTER VID BETALNING OCH KREDITERING AV VAROR OCH TJÄNSTER.

Högaktningsfullt

[signature]

6,265 signatures

Share this with your friends:

   

 

Latest Signatures
6,265Hans B.Mar 28, 2017
6,264Mattias W.Mar 26, 2017
6,263Henrik K.Mar 24, 2017
6,262Bengt-Olov A.Mar 22, 2017
6,261Lillemor P.Mar 21, 2017
6,260Jonas L.Mar 21, 2017
6,259Peter H.Mar 20, 2017
6,258Erik G.Mar 19, 2017
6,257Camilla C.Mar 14, 2017
6,256daniel j.Mar 13, 2017
6,255Terje N.Mar 12, 2017
6,254Charlotte J.Mar 12, 2017
6,253Acke N.Mar 12, 2017
6,252Jan E.Mar 11, 2017
6,251Björn H.Mar 11, 2017
6,250Patric J.Mar 10, 2017
6,249Hans N.Mar 10, 2017
6,248Rolf L.Mar 10, 2017
6,247Charlotte J.Mar 10, 2017
6,246Ola N.Mar 10, 2017
6,245Hans B.Mar 10, 2017
6,244Kim N.Mar 10, 2017
6,243Börje H.Mar 04, 2017
6,242mats e.Nov 08, 2016
6,241Emil N.Nov 08, 2016
6,240Henrik R.Nov 07, 2016
6,239Thomas F.Nov 07, 2016
6,238Per R.Nov 07, 2016
6,237Lena H.Nov 06, 2016
6,236Helene A.Nov 02, 2016
6,235karl s.Nov 01, 2016
6,234Göran B.Oct 28, 2016
6,233Christer S.Oct 28, 2016
6,232Andreas P.Oct 28, 2016
6,231Daniel A.Oct 23, 2016
6,230Jesper L.Oct 21, 2016
6,229Eva E.Oct 21, 2016
6,228Johan W.Oct 17, 2016
6,227Anders J.Oct 05, 2016
6,226mikael r.Sep 25, 2016
6,225Rolf A.Sep 22, 2016
6,224marie s.Sep 21, 2016
6,223richard j.Sep 21, 2016
6,222Zara H.Sep 21, 2016
6,221Leif H.Sep 21, 2016
6,220Lars D.Sep 21, 2016
6,219MayBritt B.Sep 20, 2016
6,218LEIF B.Sep 20, 2016
6,217Zeljko G.Sep 19, 2016
6,216Aina v.Sep 18, 2016