Uppropet

Nu tillbaka!
Uppropet för kontanternas skydd!

SKYDDA KONTANTVÄSENDET I GRUNDLAGEN

Kontanter är inte bara en mänsklig rättighet i sig – de är förutsättningen och garantin för alla mänskliga rättigheter.

En motkraft måste nu skapas mot den utomdemokratiska kampanj som f n drivs av bl a privatägda banker för syftet att fasa ut kontanterna ur samhället. Det kontantlösa samhället innebär privata finansaktörers totala övervaknings- och kontrollmöjligheter av alla medborgare – en fantastisk inskränkning i människors privatliv, friheter och rättigheter.

Det kontantlösa samhället skulle mycket snabbt också leda till oöverstigliga problem för samhällsgrupper beroende av kontanter för sin överlevnad (t ex människor med bankskulder och äldre ovana vid teknik).

Ett kontantlöst samhälle utgör också ett stort problem ur ett nationellt försörjnings- och säkerhetsperspektiv (något som försök med kontantlösa dagar på olika orter i landet påvisat).

Vad göra om tekniken av olika skäl inte fungerar?

Alternativet i dag är att betala med kontanter (det var så de kriser som uppstod under testdagar på orter i Sverige under 2011 löstes).

Alternativet i ett kontantlöst samhälle är att låta familjer svälta.

Är detta regeringens och de privatägda bankväsendets plan?

DET MÅSTE I GRUNDLAGEN VARA STRAFFBART FÖR BANKER, FÖRETAGARE OCH ANDRA ATT VÄGRA HANTERA KONTANTER VID BETALNING OCH KREDITERING AV VAROR OCH TJÄNSTER.

Kontanter är inte bara en mänsklig rättighet i sig – de är förutsättningen och garantin för alla mänskliga rättigheter.

Högaktningsfullt

Kontantuppropet

  

SKYDDA KONTANTVÄSENDET I GRUNDLAGEN

Kontanter är inte bara en mänsklig rättighet i sig - de är förutsättningen och garantin för alla mänskliga rättigheter.

En motkraft måste nu skapas mot den utomdemokratiska kampanj som f n drivs av bl a privatägda banker för syftet att fasa ut kontanterna ur samhället. Det kontantlösa samhället innebär privata finansaktörers totala övervaknings- och kontrollmöjligheter av alla medborgare - en fantastisk inskränkning i människors privatliv, friheter och rättigheter.

Det kontantlösa samhället skulle mycket snabbt också leda till oöverstigliga problem för samhällsgrupper beroende av kontanter för sin överlevnad (t ex människor med bankskulder och äldre ovana vid teknik).

Ett kontantlöst samhälle utgör också ett stort problem ur ett nationellt försörjnings- och säkerhetsperspektiv (något som försök med kontantlösa dagar på olika orter i landet påvisat).

Vad göra om tekniken av olika skäl inte fungerar?

Alternativet i dag är att betala med kontanter (det var så de kriser som uppstod under testdagar på orter i Sverige under 2011 löstes).

Alternativet i ett kontanlöst samhälle är att låta familjer svälta.

Är detta regeringens och de privatägda bankväsendets plan?

DET MÅSTE I GRUNDLAGEN VARA STRAFFBART FÖR BANKER, FÖRETAGARE OCH ANDRA ATT VÄGRA HANTERA KONTANTER VID BETALNING OCH KREDITERING AV VAROR OCH TJÄNSTER.

Kontanter är inte bara en mänsklig rättighet i sig - de är förutsättningen och garantin för alla mänskliga rättigheter.

Högaktningsfullt

**your signature**

6,556 signatures

Share this with your friends:

   

 

Latest Signatures
6,556 Mr Alf A. Apr 18, 2018
6,555 Mr Thorwald P. Apr 16, 2018
6,554 Ms Marie T. Apr 16, 2018
6,553 Ms Christwe S. Apr 16, 2018
6,552 Ms Inger E. Apr 15, 2018
6,551 Mr William J. Apr 10, 2018
6,550 Mr Bernd W. Apr 08, 2018
6,549 Ms Kerstin C. Apr 06, 2018
6,548 Mr Gustav H. Apr 01, 2018
6,547 Mr Gunnar L. Mar 30, 2018
6,546 Mr Ulf S. Mar 30, 2018
6,545 Ms Gabriella L. Mar 30, 2018
6,544 Mr Mats H. Mar 30, 2018
6,543 Mrs Bozena N. Mar 25, 2018
6,542 Mr Lasse K. Mar 24, 2018
6,541 Mr Bernth F. Mar 16, 2018
6,540 Mrs Anne-Marie B. Mar 15, 2018
6,539 Ms Elisabet A. Mar 14, 2018
6,538 Mr Jörgen S. Mar 13, 2018
6,537 Mr Hans S. Mar 13, 2018
6,536 Dr. Linus J. Mar 13, 2018
6,535 Mr Hans L. Mar 13, 2018
6,534 Miss Anna-Lisa P. Mar 13, 2018
6,533 Mr Gustav V. Mar 13, 2018
6,532 Ms Maud E. Mar 13, 2018
6,531 Ms Carina E. Mar 13, 2018
6,530 Mr TORBJORN G. Mar 13, 2018
6,529 Mr Staffan B. Mar 11, 2018
6,528 Ms Anna S. Mar 11, 2018
6,527 Mr Kent S. Mar 11, 2018
6,526 Mr Jan K. Mar 11, 2018
6,525 Ms maria O. Mar 10, 2018
6,524 Mr Sven A. Mar 10, 2018
6,523 Ms Kerstin D. Mar 08, 2018
6,522 Ms Lisa K. Mar 08, 2018
6,521 Miss Birgitta P. Mar 07, 2018
6,520 Mrs Hillevi E. Mar 06, 2018
6,519 Mr Juha P. Mar 06, 2018
6,518 Ms Sofia K. Mar 06, 2018
6,517 Mr Lars S. Mar 06, 2018
6,516 Ms Sally S. Mar 06, 2018
6,515 Ms Nicole J. Mar 06, 2018
6,514 Mr Janne F. Mar 06, 2018
6,513 Ms Kenneth L. Mar 06, 2018
6,512 Ms Petra G. Mar 05, 2018
6,511 Mr Mikael E. Mar 05, 2018
6,510 Ms Ingrid J. Mar 05, 2018
6,509 Mr Oskar S. Mar 05, 2018
6,508 Mr christer j. Mar 05, 2018
6,507 Mr Wilhelm B. Mar 05, 2018